Gmina Kunice

Aktualności

17
Paź

Informacja na temat Gminnej Ewidencji Zabytków

Drukuj
Informujemy, że Gmina Kunice przystąpiła do opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 .

Zgodnie z obowiązującym prawem w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W związku z powyższym, zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców naszej Gminy, o okazanie życzliwości i pomocy osobom, które będą prowadzić prace inwentaryzacyjne - dotyczy to przede wszystkim umożliwienia wejścia na teren posesji w celu wykonania dokumentacji fotograficznej budynków.
Osoby działające na nasze zlecenie, będą legitymować się upoważnieniem wystawionym przez Wójta Gminy Kunice.
Prace dokumentacyjne powinny zakończyć się do 30 listopada bieżącego roku .
13
Paź

Zakończono konsultacje

Drukuj


Wójt Gminy Kunice informuje, że zakończono konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZakończono konsultacje280 kB
13
Paź

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drukuj
roze
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrekcji, Nauczycielom
i wszystkim Pracownikom Oświaty składamy serdeczne życzenia zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pomyślności w życiu osobistym.
Dziękujemy Państwu za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie młodzieży szkolnej, za przewodnictwo w drodze
do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.
Życzę zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów,
z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem i dla których jesteście największym autorytetem.
Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Rady Gminy Kunice - Jolanta Szymonik- Urbańska 
Wójt Gminy Kunice - Zdzisław Tersa