Gmina Kunice

Aktualności

02
Cze

OGŁOSZENIE w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Drukuj

do pobrania w załączniku


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOgłoszenie226 kB
27
Maj

05 czerwca Urząd Gminy nie pracuje

Drukuj

Informujemy mieszkańców, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kunice z dnia 25 maja 2015r.- piątek 05 czerwca będzie w Urzędzie Gminy w Kunicach dniem wolnym od pracy (za dzień 15 sierpnia). Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZarządzenie Wójta Gminy Kunice88 kB
22
Maj

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert

Drukuj
Wójt Gminy Kunice


informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego
z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

zostały wybrane oferty:

1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum „GIMSPALONA” w Spalonej ul. Legnicka 52, 59-216 Kunice, na zadanie pt. „Warsztaty artystyczne „Z tradycją za pan brat” II edycja - 4.000,00 zł

2. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Nie przyznano dotacji.
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja93 kB