Gmina Kunice

Aktualności

02
Lis

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Drukuj

W ramach pomocy mieszkańcom w usuwaniu azbestu Gmina Kunice pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W związku z zakończeniem zadania oraz określeniem ostatecznej ilości usuniętego azbestu w ramach umowy dotacji na zadanie zatytułowane „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice” umowa ta ostatecznie została aneksowana i zgodnie ze stanem obecnym określa całkowity koszt realizacji zadania na kwotę 31.742,28 zł. Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła 26.980,93 zł.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
Strona internetowa WFOŚiGW we Wrocławiu – www.wfosigw.wroclaw.pl

 

26
Paź

Z a w i a d o m i e n i e

Drukuj


Ku pamięci Janusza Mikulicza

dla wszystkich którzy chcą się z Nim pożegnać, zostanie wyłożona księga kondolencyjna

w Urzędzie Gminy w Kunicach ( w sali narad) przy ul. Gwarnej 1.

Wpisy do księgi można będzie dokonywać w dniu 27 października od godz.7.00 do 18.00,
a w dniu 28 października od godz. 7.00 do 12.00.

Natomiast uroczystość pogrzebowa odbędzie się 28 października o godz.12.00 w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kunicach.

25
Paź

Wybitny Samorządowiec Janusz Mikulicz nie żyje

Drukuj

JM 2


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 25 października 2015r.
zmarł

Janusz Mikulicz

Wybitny Samorządowiec

Wójt Gminy Kunice w latach 1990-2007

 

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia
składają
Radni Rady Gminy, Sołtysi, Wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy w Kunicach