Gmina Kunice

Mamy punkt przedszkolny!

Artykuł archiwalny - Data utworzenia: piątek, 28, październik 2011 11:13
 

W dniu 28 października 2011r. o godz. 11.30 odbyło się uroczyste otwarcie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego w Kunicach zadanie pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych       w gminach wiejskich: Siechnice, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów” realizowane wspólnie z Fundacją „Promyk Słońca” z/s we Wrocławiu ul. Swobodna 8a.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata  2007 - 2013 - koszt inwestycji to 604 900,00 zł – koszt przypadający na Gminę Kunice w wysokości: 181 470,00 zł stanowi 30 % wartości całkowitej budowy przedszkola.

Na dzisiejsze uroczystości zostali zaproszeni Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty, Dyrektor Generalny Fundacji „Promyk Słońca”, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Kunice, Wójt Gminy Ruja oraz Radni Rady Gminy w Kunicach.
Po uroczystym przecięciu wstęgi, ksiądz proboszcz poświęcił cały obiekt, a dzieci po złożonym ślubowaniu zostały „pasowane na przedszkolaka” przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunicach.