Gmina Kunice

Komunikat

Artykuł archiwalny - Data utworzenia: piątek, 29, marzec 2013 11:31
 

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy z dn. 27.03.2013r. informuję, że pobrane próbki kontrolne wody z wodociągu sieciowego Zwiąku Komulanego "Wodociąg Lisowice" w punktach poboru :
- Brennik (DPS dla Dorosłych "Prząśnik")
- Dąbie (zbiornik wyrównawczy)
- Lisowice (Stacja uzdatniania wody)

wykazały, że jakość wody odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi (Dz. U. Nr. 61, poz. 417 późn. zm.)

Natomiast wynik badania próbki wody pobranej w punkcie w Bieniowicach 62 (rozlewnia oleju) nie pozwala z całą pewnością stwierdzić, że woda jest wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

W związku z powyższym, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników wody z "Wodociągu Lisowice", utrzymuje się wcześniejsze zalecenia:
Wodę używać do picia, przegotowywania potraw, mycia ciała i zębów, płukania warzyw i owoców oraz mycia naczyń
TYLKO PO PRZEGOTOWANIU
Woda może być używana do celów sanitarnych np. spłukiwania toalet.

Trwają nieustanne działania, płukanie i chlorowanie sieci - zmierzające do zapewnienia właściwej jakości wody.
Kolejne próbki wody zostaną pobrane przez Sanepid w dniu 02.04.2013r.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

Telefon dyżurny: Pan Mariusz Brodzik tel. kom. 691-955-669

Związek Komulany Lisowice

 

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikKomunikat 202 kB