Gmina Kunice

Druki

 
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikNadanie numeru budynku - Wniosek171 kB
Pobierz załącznikWydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP - Wniosek172 kB
Pobierz załącznikWydanie decyzji o warunkach zabudowy - Wniosek120 kB
Pobierz załącznikWniosek o wydanie dowodu osobistego (druk dwustronny)121 kB
Pobierz załącznikWpisanie do rejestru wyborców - informacje225 kB
Pobierz załącznikWpisanie do rejestru wyborców - Wniosek93 kB
Pobierz załącznikWpisanie do rejestru wyborców - Wniosek34 kB
Pobierz załącznikWpisanie do rejestru wyborców - Deklaracja wyborcy83 kB
Pobierz załącznikWpisanie do rejestru wyborców - Deklaracja wyborcy30 kB
Pobierz załącznikZgłoszenie pobytu stałego (druk dwustronny)72 kB
Pobierz załącznikZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (druk dwustronny)66 kB
Pobierz załącznikZgłoszenie pobytu czasowego (druk dwustronny)538 kB
Pobierz załącznikZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (druk dwustronny)71 kB
Pobierz załącznikWydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - Wniosek204 kB
Pobierz załącznikWydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - Wniosek36 kB
Pobierz załącznikDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi641 kB
Pobierz załącznikWydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - Wniosek197 kB
Pobierz załącznikWydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - Wniosek28 kB
Pobierz załącznikCEIDG-1 - WPIS do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej98 kB
Pobierz załącznikCEIDG-1 - Instrukcja wypełniania wniosku226 kB
Pobierz załącznikPrzyznanie świadczenia z pomocy społecznej - Wniosek38 kB
Pobierz załącznikPrzyznanie zasiłku szkolnego - Wniosek50 kB
Pobierz załącznikPrzyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 - Wniosek152 kB
Pobierz załącznikSPRAWY MELDUNKOWE - Informacja218 kB
Pobierz załącznikOświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 120 kB
Pobierz załącznikWpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - Wniosek135 kB
Pobierz załącznikzezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych - jednorazowe461 kB
Pobierz załącznikZezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - organizacja przyjęć458 kB
Pobierz załącznikzezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Informacja253 kB
Pobierz załącznikzezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych462 kB