Gmina Kunice

Gospodarka odpadami Nowe prawo odpadowe

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2017r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie388 kB

Akcyjna zbiórka odpadów KWIECIEŃ 2017

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikAkcyjna zbiórka KWIECIEŃ 2017493 kB

Zmiana harmonogramu odbioru śmieci z terenu gminy KuniceInformujemy, że od lutego 2017 zmianie ulega harmonogram odbioru śmieci z terenu gminy Kunice. Zmianie ulegają terminy odbioru bioodpadów - pojemnik brązowy oraz zostaje wprowadzona nowa frakcja - popioły z palenisk domowych. Pozostałe terminy dotyczące odpadów zmieszanych (niesegregowanych - pojemnik czarny, grafitowy, szary) oraz segregowanych (pojemnik żółty) nie ulegają zmianie.

W wersji pilotażowej popiół będzie odbierany z worków, które dostarczy firma świadcząca usługę odbioru śmieci. Zapotrzebowanie na worki proszę zgłaszać bezpośrednio do firmy tel. 774330682 lub gminy tel. 768575322 wew. 49, pracownikom odbierającym śmieci lub w inny dostępny sposób.

Nowy harmonogram do pobrania poniżej.


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram od lutego 2017r.170 kB

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2017r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie394 kB

Zbiórka choinekInformujemy, że 4 lutego (w sobotę) na terenie gminy Kunice odbędzie się zbiórka niepotrzebnych choinek.
Zbiórka odbędzie się bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, tj. z posesji budynków jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych.
Choinki należy wystawić danego dnia do godziny 7.00
W przypadku dodatkowych informacji, zgłoszenia swojej nieruchomości do odbioru, proszę dzwonić bezpośrednio na infolinię firmy Komunalnik Sp. z o.o. numer telefonu: 
77/43 30 682.

Informacja


Informujemy, że firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj. Komunalnik Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław O/Nysa, ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa uruchomiła infolinię dla mieszkańców w sprawie informacji o aktualnym harmonogramie odbioru śmieci, zasad segregacji, reklamacji dotyczących odbioru oraz innym informacji.
Numer na infolinię – 77 433 06 82.
W powyższych sprawach prosimy kontaktować się bezpośrednio z firmą Komunalnik Sp. z o.o.

Informacja w zakresie pojemników do gromadzenia odpadów

Informujemy, że dotychczasowa firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych tj. REMONDIS Legnica Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. Legnickiej 14, 59-216 Kunice, w dniach 30 i 31 grudnia tj. piątek oraz sobota będzie zbierała pojemniki dostawione w 2016r. Nowa firma tj. Komunalnik Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław O/Nysa, ul. Morcinka 66e 48-303 Nysa rozpocznie usługę odbioru odpadów od stycznia 2017r. i dostarczy w zamian brakujące pojemniki.

Dotyczy to wyłącznie niektórych z nieruchomości, w związku z tym w przypadku wątpliwości czy Państwa pojemniki będą zbierane prosimy o kontakt z Urzędem – tel. 76 8575322 wew. 49

EcoHarmonogram w Gminie Kunice


Gmina Kunice została dodana do systemu EcoHarmonogram. Mogą Państwo ściągnąć aplikację EcoHarmonogram i znaleźć harmonogram wywozu odpadów dla każdej miejscowości w gminie Kunice.
Dzięki Eco Harmonogram, mieszkańcy mają możliwość ściągnięcia darmowej aplikacji mobilnej, która automatycznie pobiera harmonogram dla wprowadzonego adresu posesji a następnie przypomina o nadchodzących terminach wywozu.

Aplikacja Eco Harmonogram jest dostępna nieodpłatnie (za darmo) do ściągnięcia w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store. Każdy może w prosty sposób zainstalować ją na swoim urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android lub Windows Phone 8.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW obowiązujący do czerwca 2017

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikharmonogram - I półrocze 2017144 kB

Firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kunice.

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kunice realizować będzie firma P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław. Infolinia dla mieszkańców Gminy Kunice - tel. 77 433 06 82

Akcyjna Zbiórka Odpadów PAŹDZIERNIK 2016

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikAkcyjna Zbiórka Odpadów531 kB

Zmiany w rejstrze działalności regulowanej

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZmiany w rejstrze działalności regulowanej289 kB

Zmiana wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016r. wchodzą w życie uchwały kształtujące tzw. „system śmieciowy” w Gminie Kunice.
Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Od 1 sierpnia 2016r. mieszkańcy nie będą ponosili już opłat zależnych od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość ale od gospodarstwa domowego.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej obowiązujące od 1 sierpnia 2016r.

Rodzaj gospodarstwa

Miesięczna stawka opłaty przy segregowaniu śmieci

Miesięczna stawka opłaty przy braku segregowania śmieci

Gospodarstwo 1 - osobowe

12,50 zł

26,00 zł

Gospodarstwo 2 - osobowe

25,00 zł

52,00 zł

Gospodarstwo 3 - osobowe

37,50 zł

78,00 zł

Gospodarstwo 4 - osobowe

50,00 zł

104,00 zł

Gospodarstwo od 5 i więcej osób

55,00 zł

130,00 zł


Terminy płatności opłaty za śmieci:

Za jaki miesiąc ?

Do kiedy zapłacić ?

Styczeń

15 lutego

luty

15 marca

marzec

15 kwietnia

kwiecień

15 maja

maj

15 czerwca

Czerwiec

15 lipca

Lipiec

15 sierpnia

Sierpień

15 września

Wrzesień

15 października

Październik

15 listopada

Listopad

15 grudnia

Grudzień

15 grudnia


Na jaki numer konta ?
Bank Spółdzielczy O/Kunice numer 97 8649 1028 2001 0000 0228 0003

Dlaczego w Gminie Kunice zmieniono sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Konieczność wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami wymusiła ostatnia, rządowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wszystkie gminy w Polsce zobligowane zostały do podjęcia nowych uchwał, regulujących kwestie gospodarowania odpadami w ciągu 18 miesięcy, tj. do 1 sierpnia 2016r.

Dlaczego metoda od gospodarstwa domowego?

Wybierając metodę naliczania opłaty, która spełniłaby wymagania znowelizowanej ustawy Gmina Kunice – zarządzająca systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, oparła się na doświadczeniu i wiedzy na temat ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stopnia segregacji, a także rodzaju zabudowy i wielkości gospodarstw domowych objętych systemem. Uwzględniono także prace naukowe dotyczące struktury wytwarzania odpadów komunalnych, stwierdzających że to nie poszczególna osoba wytwarza odpady ale gospodarstwo domowe jako całość.

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymagane jest bilansowanie przychodów z kosztami jakie gmina musi ponosić, a celem jest osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji.

W zabudowie jednorodzinnej deklaracje składają właściciele tych nieruchomości indywidualnie, natomiast w zabudowie wielorodzinnej – wspólnoty (a w ich imieniu zarządcy nieruchomości) i spółdzielnie mieszkaniowe.

W załączeniu nowe uchwały śmieciowe:

Gmina Kunice na facebook'u

Na portalu społecznościowym facebook.com został założony profil gminy Kunice mający na celu propagowanie proekologicznych zachowań wśród mieszkańców gminy Kunice i okolic. W skrócie chodzi o rozpowszechnienie zasady (3r reduce - reuse - recykle) czyli ogranicz - używaj ponownie - ostatecznie poddaj recyklingowi.
W ramach grupy każdy mieszkaniec gminy Kunice może dodawać przedmioty, które chce sprzedać lub porostu się ich pozbyć.
Link do strony - https://www.facebook.com/profile.php?id=100012228764935 oraz grupy Kunickie gratowisko - https://www.facebook.com/groups/1408402389458495/

Informacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Kunice:

Rok

2012r.

2013r.

2014r.

2015

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%]

239,85

232

korekta sprawozdania na 0

0

0

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012

2013

2014

2015

17,20

28

37

27Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012

2013

2014

2015

91,69

48

42

76

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu145 kB

Bezpłatny dostęp do geoportali

Planujesz zakup nieruchomości i chcesz sprawdzić informacje o działce? Szukasz danych przestrzennych: dokładnych map topograficznych, ortofotomapy swojej działki albo informacji o rozmieszczeniu form ochrony przyrody? A może chcesz wiedzieć czy zagraża ci powóź lub jakim powietrzem oddychasz? Znajdziesz je na geoportalach i serwisach, które umożliwiają bezpłatny dostęp do wielu cennych danych. Link do strony http://www.ekoportal.gov.pl/geoinformacja/geoportale/

Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady na nieruchomościach zamieszkałych

Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2016r. zostanie przeprowadzone mycie i dezynfekcja pojemników na nieruchomościach zamieszkałych.
Pojemniki zostaną umyte bezpośrednio po opróżnieniu danego rodzaju odpadu w pojemniku – co wynika z odrębnego harmonogramu.

Harmonogram mycia i dezynfekcji:

POJEMNIKI NA ZMIESZANE (NIESEGREGOWANE) ODPADY KOMUNALNE:
Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Miłogostowice – 6 czerwca 2016r.
Szczytniki Małe, Spalona, Golanka Górna – 7 czerwca 2016r.
Ziemnice, Grzybiany – 8 czerwca 2016r.
Rosochata, Jaśkowice Legnickie, Piotrówek – 9 czerwca 2016r.
Kunice – 10 czerwca 2016r.

POJEMNIKI NA BIOODPADY („frakcja mokra”):
Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie, Szczytniki Małe – 13 i 14 czerwca 2016r.
Kunice, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Spalona, Golanka Górna – 15 i 16 czerwca 2016r.

POJEMNIKI NA ODPADY SUCHE („frakcja sucha”):
Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek – 27 czerwca 2016r.
Pątnów Legnicki, Bieniowice, Miłogostowice, Szczytniki nad Kaczawą – 28 czerwca 2016r.
Kunice, Szczytniki Małe, Spalona, Golanka Górna, Jaśkowice Legnickie – 29 czerwca 2016r.

Ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia odpadów – od 20 do 24 czerwca 2016r.

Jednocześnie informujemy, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.

„Dzikie wysypisko” płyt azbestowo-cementowych


Na terenie Gminy Kunice zostało odnalezione kolejne „dzikie wysypisko” – tym razem płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w niegdyś w budownictwie, które w chwili obecnej nie mogą być stosowane, ze względu na zagrożenie dla zdrowia. Informujemy, że Gmina posiada program dzięki, któremu jest możliwe bezpłatne oddanie takiego odpadu. Po azbest przyjeżdża firma, która utylizuje go na uprawnionym składowisku odpadów. Osoby zainteresowane prosimy kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami Gminy Kunice. Szczegóły - http://www.kunice.pl/azbest-info.html


View the embedded image gallery online at:
http://www.kunice.pl/gospodarka-odpadami.html#sigFreeIda8500ea7de

Dzikie wysypisko

W dniu 26 kwietnia 2016r. na terenie drogi gruntowej koło wsi Jaśkowice Legnickie zostały podrzucone odpady tworząc tzw. „dzikie wysypisko”. Wyrzucone odpady uniemożliwiają przejazd okolicznym rolnikom do swoich pól. Informujemy, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkujący na terenie Gminy Kunice powinien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w jej ramach odbierane są w zasadzie wszystkie wytworzone odpady. Właściwym miejscem dla śmieci jest składowisko odpadów, gdzie w zgodzie z prawem są zagospodarowywane.

Apelujemy o troskę o miejsca - środowisko, w którym mieszkamy.

View the embedded image gallery online at:
http://www.kunice.pl/gospodarka-odpadami.html#sigFreeId5dd93e0b07

Podkategorie