Gmina Kunice

Karta dużej rodziny

 
Wójt Gminy Kunice informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

    Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach (pokój nr 2, parter budynek Urzędu Gminy Kunice).


KDR
KDR EDEKLARACJA PARTNERZY
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZostań Partnerem KARTY DUŻEJ RODZINY !2238 kB
Pobierz załącznikwniosek o wydanie karty91 kB
Pobierz załącznikdokumenty KDR15 kB