Urząd Gminy w akcji #GaszynChallenge

Urząd Gminy w akcji #GaszynChallenge

Urząd Gminy w Kunicach został nominowany do akcji #GaszynChallenge przez LPGK w Legnicy. W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy w Kunicach przyjęli wyzwanie. Włączyli się w akcję charytatywną poprzez wykonywanie pompek i przysiadów w dniu 26.06.2020 r. o godz. 9.00 na skwerze przed Urzędem Gminy w Kunicach. Przyłączamy się również do akcji poprzez zbiórkę pieniędzy na ratowanie życia i zdrowia dzieci chorych na SMA.

W celu kontynuowania tego szczytnego celu, zgodnie z zasadami, Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa nominował kolejnych uczestników:
– Radnych Rady Gminy Kunice
– sąsiadów samorządowców – Gminę Prochowice
– Firmę z terenu gminy – Wienerberger Ceramika Budowlana Zakład w Kunicach