Druki-

Druki do pobrania

L.p. Typ pliku
Nazwa dokumentu
1. PDF Nadanie numeru budynku – Wniosek
2. PDF Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP – Wniosek
3. PDF Wydanie decyzji o warunkach zabudowy – Wniosek
4. PDF Wpisanie do rejestru wyborców – Informacje
5. PDF Wpisanie do rejestru wyborców – Wniosek
6. DOC Wpisanie do rejestru wyborców – Wniosek
7. PDF Wpisanie do rejestru wyborców – Deklaracja wyborcy
8. DOC Wpisanie do rejestru wyborców – Deklaracja wyborcy
9. PDF Zgłoszenie pobytu stałego (druk dwustronny)
10. PDF Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (druk dwustronny)
11. PDF Zgłoszenie pobytu czasowego (druk dwustronny)
12. PDF Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (druk dwustronny)
13. PDF Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
14. PDF Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – Wniosek
15. DOC Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – Wniosek
16. PDF CEIDG-1 – WPIS do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
17. PDF CEIDG-1 – Instrukcja wypełniania wniosku
18. PDF Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej – Wniosek
19. PDF Przyznanie zasiłku szkolnego – Wniosek
20. PDF Sprawy meldunkowe – Informacja
21. PDF Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
22. DOC Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – Wniosek
23. DOCX Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
24. DOC Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
25. DOC Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
26. DOCX Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. przeznaczenia działki w MPZP lub SUIKZP
27. DOC Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
28. PDF Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów
29. PDF Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów – os. fizyczne
30. PDF Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Jednorazowe
31. PDF Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Organizacja przyjęć
32. PDF Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Informacja
33. PDF Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych_
34. PDF CEIDG-1 – WPIS do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
35. PDF CEIDG-1 – Instrukcja wypełniania wniosku