Gospodarka odpadami komunalnymi

20 października 2020

Zmiany w systemie gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Kunice

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowych zasadach gospodarowania odpadami.   Zmieniona ustawa zobowiązuje każdego mieszkańca, zarówno w nieruchomościach zamieszkanych, jak i […]
20 października 2020

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kunice, wydawanego na postawie […]
16 października 2020

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Użytkownik sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt, za którego uważa się: Prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym […]
16 października 2020

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK zrealizowany w miejscowości Ziemnice (gmina Kunice) będzie funkcjonował od 1 stycznia 2021r. (Do otwarcia odpady problemowe będą odbierane w dotychczasowy sposób tj. poprzez organizowane zbiórki […]
16 października 2020

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i […]
13 października 2020

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania […]
13 października 2020

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kunice

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ulicy Nowodworskiej 60 Nr rejestrowy […]
3 września 2020

Harmonogram zbiórki akcyjnej – wrzesień 2020

do pobrania: Harmonogram – zbiórka akcyjna wrzesień 2020
5 sierpnia 2020

Informacja

Szanowni Mieszkańcy, w miesiącu sierpniu, z uwagi na okres urlopowy, zwracamy się z prośbą, aby w sprawach odbioru odpadów komunalnych lub innych związanych z gospodarką odpadami […]
27 maja 2020

Harmonogram zbiórki akcyjnej – czerwiec 2020

do pobrania: Harmonogram zbiórki akcyjnej II kwartał 2020
25 maja 2020

Informacja – odpady BIO odbierane są wyłącznie w brązowych workach

W związku z licznymi przypadkami wystawiania przez Państwa odpadów bio w tym odpadów zielonych pochodzących z ogrodów, zwracamy się z prośbą o gromadzenie wyłącznie w workach […]
27 kwietnia 2020

Informacja – skup makulatury i folii

Informujemy osoby prywatne oraz firmy i sklepy z terenu Gminy Kunice, że firma RMC Sp. z o.o. oddział w Kunicach przy ulicy Legnickiej 14 prowadzi skup […]