Kontakt

Urząd Gminy w Kunicach

ul. Gwarna 1
tel.(+76) 857-50-13
fax: (+76) 857-54-82
e-mail: kunice@kunice.pl
www: http://www.kunice.pl
BIP: http://www.bip.kunice.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek 7:00 – 15:00
wtorek 7:00 – 16:00
piątek 7:00 – 14:00

ePUAP: /2v16ucnu8x/skrytka

 

SEKRETARIAT – Nr wewnętrzny : 31

Nr telefonu
Nr pokoju  Pracownik Stanowisko służbowe 
  12
Krzysztof Błądziński Wójt Gminy Kunice
       
  12 Ewa Bużdygan Sekretarz Gminy Kunice
  7 Monika Szperna Skarbnik Gminy Kunice
 42
11 Grzegorz Sieradzki Przewodniczący Rady Gminy Kunice
 34 11 Małgorzata Jurkiewicz Inspektor ds. organizacyjnych 
 31 12 Anna Jurkowska Inspektor ds. kancelaryjno – technicznych 
 45 15 Lesław Kaczmarek Inspektor ds. budownictwa i utrzymania gminnej infrastruktury drogowej 
 58 15 Krzysztof Grzeszyk  Inspektor ds. zamówień publicznych
 49 15
Katarzyna Małek Inspektor ds. ochrony środowiska
 52
10 Kinga Lewandowska Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz współpracy z podmiotami pożytku publicznego
53 9 Ewa Pastuch Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia
43
14 Agata Babiarz Podinspektor ds. organizacyjno – administracyjnych
    Tomasz Felczak Informatyk
37 14 Sabina Czerwińska Inspektor  ds. gospodarki przestrzennej
63 6 Małgorzata Kubica Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i mieszkaniowym zasobem
35 16 Monika Borecka Inspektor ds. obywatelskich
 40 16 Beata Żukiewicz  Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
37 14 Aleksandra Gałecka Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
61
10 Paweł Wijatyk

inspektor ds. inwestycji i budownictwa

54 10 Witold Baszak Inspektor ds. budownictwa i inwestycji 
44 2 Joanna Warzocha  Podinspektor ds. księgowości podatkowej VAT 
51 2 Małgorzata Matusz  Inspektor ds. księgowości budżetowej 
48 2 Wanda Barwicka  Inspektor ds. księgowości budżetowej 
46 1 Barbara Mazur – Zięba Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 
47 1 Dorota Mazurkiewicz Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
56 1 Katarzyna Kolan  Inspektor ds. księgowości podatkowej
59 1 Agnieszka Szetelnicka – Przybylak  Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 
39 17 Anna Lipa Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
33
6
Sylwia Piątek Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
60 1 Małgorzata Baczyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej 
64 2
Agnieszka Łucka Inspektor ds. księgowości budżetowej 
       
 

W Urzędzie Gminy Kunice wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Inspektor: Karolina Brzezińska-Betlejewska

Kontakt :

  • listownie na adres : Urząd Gminy Kunice , ul. Gwarna 1 / 59- 216 Kunice
  • za pomocą e-mail :  iodo.brzezinska@op.pl