Kontakt

Urząd Gminy w Kunicach

ul. Gwarna 1
tel.(+76) 857-50-13
fax: (+76) 857-54-82
e-mail: kunice@kunice.pl
www: http://www.kunice.pl
BIP: http://www.bip.kunice.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek 7:00 – 15:00
wtorek 7:00 – 16:00
piątek 7:00 – 14:00

 

ePUAP: /2v16ucnu8x/skrytka

 

Nr. telefonu
Nr. pokoju  Pracownik Stanowisko służbowe 
  12 Zdzisław Tersa Wójt Gminy Kunice
  12 Beata Taczyńska – Pietruś Sekretarz Gminy Kunice
  15 Bożena Trawińska Skarbnik Gminy Kunice
42
11 Radosław Wroński Przewodniczący Rady Gminy Kunice
 34 11 Małgorzata Jurkiewicz Inspektor ds. organizacyjnych 
31 12 Anna Jurkowska Inspektor ds. kancelaryjno – technicznych 
58 10 Mariusz Kardynał Inspektor ds. zamówień publicznych 
45 10 Robert Brzezicki Inspektor ds. budownictwa i utrzymania gminnej infrastruktury drogowej 
49 10 Krzysztof Grzeszyk  Inspektor ds. ochrony środowiska
43 9 Joanna Nowakowska-Świerczek Inspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
53 9 Ewa Pastuch Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia
52
13 Magdalena Urbańczyk Inspektor ds. inwestycji i budownictwa
33 14 Sabina Czerwińska Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
33 14 Danuta Kołtunowicz Inspektor ds. rolnictwa 
35 16 Monika Borecka Inspektor ds. obywatelskich
40 16 Beata Żukiewicz  Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
37 6 Iwona Huszczo Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji 
61
6 Jarosław Słonina Inspektor ds. inwestycji 
54 6 Witold Baszak Inspektor ds. budownictwa i inwestycji 
44 7 Joanna Warzocha  Podinspektor ds. księgowości podatkowej VAT 
51 7 Małgorzata Matusz  Inspektor ds. księgowości budżetowej 
48 1 Wanda Barwicka  Inspektor ds. księgowości budżetowej 
46 1 Barbara Mazur – Zięba Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 
47 1 Anna Płaskoń  Inspektor ds. księgowości podatkowej 
56 1 Katarzyna Kolan  Inspektor ds. księgowości podatkowej
59 1 Agnieszka Szetelnicka – Przybylak  Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 
34 11 Kacper Frodyma Inspektor ds. organizacyjnych
39 13 Anna Lipa Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
60 1 Małgorzata Baczyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej 
60 1
Agnieszka Łucka Inspektor ds. księgowości budżetowej 
 

W Urzędzie Gminy Kunice wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Inspektor: Katarzyna Graczyk 

Kontakt :

  • listownie na adres : Urząd Gminy Kunice , ul. Gwarna 1 / 59- 216 Kunice
  • za pomocą e-mail :  iodo@nsi.net.pl