Kontakt

Urząd Gminy w Kunicach

ul. Gwarna 1
tel.(+76) 857-50-13
fax: (+76) 857-54-82
e-mail: kunice@kunice.pl
www: http://www.kunice.pl
BIP: http://www.bip.kunice.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek 7:00 – 15:00
wtorek 7:00 – 16:00
piątek 7:00 – 14:00

 

ePUAP: /2v16ucnu8x/skrytka

 

Nr telefonu
Nr pokoju  Pracownik Stanowisko służbowe 
  12
Józef Pieróg Wójt Gminy Kunice
  17
Ewa Hoszowska Zastępca Wójta Gminy Kunice
  12 Ewa Bużdygan Sekretarz Gminy Kunice
  15 Monika Szperna Skarbnik Gminy Kunice
42
11 Krzysztof Błądziński Przewodniczący Rady Gminy Kunice
 34 11 Małgorzata Jurkiewicz Inspektor ds. organizacyjnych 
31 12 Anna Jurkowska Inspektor ds. kancelaryjno – technicznych 
45 10 Lesław Kaczmarek Inspektor ds. budownictwa i utrzymania gminnej infrastruktury drogowej 
58 10 Krzysztof Grzeszyk  Inspektor ds. zamówień publicznych
49 10
Katarzyna Małek Inspektor ds. ochrony środowiska
43 9   Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
53 9 Ewa Pastuch Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia

     

  Tomasz Felczak Informatyk
37 14 Sabina Czerwińska Inspektor  ds. gospodarki przestrzennej
63 14 Małgorzata Kubica Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i mieszkaniowym zasobem
35 16 Monika Borecka Inspektor ds. obywatelskich
40 16 Beata Żukiewicz  Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych 
37 6 Aleksandra Gałecka Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
61
6 Paweł Wijatyk

inspektor ds. inwestycji i budownictwa

54 6 Witold Baszak Inspektor ds. budownictwa i inwestycji 
44 7 Joanna Warzocha  Podinspektor ds. księgowości podatkowej VAT 
51 7 Małgorzata Matusz  Inspektor ds. księgowości budżetowej 
48 1 Wanda Barwicka  Inspektor ds. księgowości budżetowej 
46 1 Barbara Mazur – Zięba Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 
47 1 Anna Płaskoń  Inspektor ds. księgowości podatkowej 
56 1 Katarzyna Kolan  Inspektor ds. księgowości podatkowej
59 1 Agnieszka Szetelnicka – Przybylak  Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 
39 13 Anna Lipa Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
33
13
Sylwia Piątek Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
60 1 Małgorzata Baczyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej 
60 1
Agnieszka Łucka Inspektor ds. księgowości budżetowej 
 

W Urzędzie Gminy Kunice wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Inspektor: Karolina Brzezińska-Betlejewska

Kontakt :

  • listownie na adres : Urząd Gminy Kunice , ul. Gwarna 1 / 59- 216 Kunice
  • za pomocą e-mail :  iodo.brzezinska@op.pl