Projekty realizowane z budżetu państwa

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

1. Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej oraz infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m.Spalona gm. Kunice


Całkowita wartość inwestycji: 1 509 825,00 zł
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 500 000,00 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2022 r.

flaga polski, godło polski

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025
Zadanie publiczne pod nazwą  „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior +”

Dofinansowanie:  187.380,03 zł

Całkowita wartość realizacji zadania:  234.225,87 zł

W ramach realizacji zadania po przebudowie budynku przy ul. Legnickiej 15 w Kunicach  powstanie Klub „Senior +” dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Obiekt zostanie wyposażony w podstawowy sprzęt umożliwiający funkcjonowanie klubu. Ponadto planowany jest zakup sprzętu elektronicznego  do prowadzenia zajęć warsztatowych.

flaga polski, godło polski

Gmina Kunice realizuje projekt pn. Finansowanie kosztów zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu Pod Biało-czerwoną.

Projekt realizowany jest z dotacji celowej budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim.

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Całkowita wartość zadania wynosi 8.000,00 zł

Realizacja zadania obejmuje: Zakup masztu o wysokości 8 m, flagi biało-czerwonej, tabliczki informacyjnej oraz posadowienie masztu na skwerze przed Urzędem Gminy w Kunicach.