Projekty realizowane z budżetu państwa

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

1. Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej oraz infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m.Spalona gm. Kunice


Całkowita wartość inwestycji: 1 509 825,00 zł
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 500 000,00 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2022 r.