Projekty realizowane z budżetu państwa

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

1. Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej oraz infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m.Spalona gm. Kunice


Całkowita wartość inwestycji: 1 509 825,00 zł
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 500 000,00 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2022 r.

flaga polski, godło polski

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025
Zadanie publiczne pod nazwą  „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior +”

Dofinansowanie:  187.380,03 zł

Całkowita wartość realizacji zadania:  234.225,87 zł

W ramach realizacji zadania po przebudowie budynku przy ul. Legnickiej 15 w Kunicach  powstanie Klub „Senior +” dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Obiekt zostanie wyposażony w podstawowy sprzęt umożliwiający funkcjonowanie klubu. Ponadto planowany jest zakup sprzętu elektronicznego  do prowadzenia zajęć warsztatowych.

flaga polski, godło polski

Gmina Kunice realizuje projekt pn. Finansowanie kosztów zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu Pod Biało-czerwoną.

Projekt realizowany jest z dotacji celowej budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim.

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Całkowita wartość zadania wynosi 8.000,00 zł

Realizacja zadania obejmuje: Zakup masztu o wysokości 8 m, flagi biało-czerwonej, tabliczki informacyjnej oraz posadowienie masztu na skwerze przed Urzędem Gminy w Kunicach.

flaga polski, godło polski

Gmina Kunice otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni w rejonie ul. Rolniczej, Legnickiej i Działkowej w miejscowości Kunice”.

Wniosek jest dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość inwestycji: 2.602.148,86 zł
Kwota dofinansowania projektu wynosi 2.161.235,19 zł
Planowany termin zakończenia realizacji zadania – sierpień 2023 rok

flaga polski, godło polski

Gmina Kunice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowościach Kunice, Bieniowice, Spalona, Szczytniki nad Kaczawą, Golanka Górna, Szczytniki Małe”.

Wniosek jest dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: 6.413.000,00 zł
Kwota dofinansowania projektu wynosi: 6.092.350,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji zadania – grudzień 2024 rok

flaga polski, godło polski

Gmina Kunice otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Budowa zbiornika wody i kontenerowej pompowni wody dla miejscowości Grzybiany i Ziemnice w Gminie Kunice”.

Wniosek jest dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 2.850.000,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji zadania – grudzień 2024 rok

Fundusz Sprawiedliwości

Gmina Kunice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Gmina Kunice dba o bezpieczeństwo mieszkańców” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r.
Projekt realizowany jest w Partnerstwie z:
Kołem Gospodyń Wiejskich „Rosochatki” w Rosochatej
Kołem Gospodyń Wiejskich „Szczytniczanki” w Szczytnikach nad Kaczawą
Kołem Gospodyń Wiejskich „Miłogostowianki” w Miłogostowicach
Kołem Gospodyń Wiejskich „Cudne Wianki” w Spalonej.

Termin realizacji projektu: od 01.03.2023 r. do 30.09.2023r.

Wartość dotacji: 20.000,00 zł

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Tablica Polski ŁAD

Informujemy, że Gmina Kunice realizuje Inwestycję „Budowa nowego oświetlenia w Gminie Kunice” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie: 825.938,98 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 842.794,87 PLN

W dniu 17 kwietnia została podpisana umowa na realizację inwestycji z Wykonawcą:

EL-MAR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sportowej 1, 42-700 Lubliniec po przeprowadzeniu postępowania zakupowego w trybie Prawo Zamówień Publicznych

Zakres inwestycji polega na budowie nowego oświetlenia na terenie Gminy Kunice w lokalizacjach: Spalona ul. Rybińska (55 lamp), Grzybiany ul. Ogrodowa (14 lamp), Grzybiany ul. Topolowa (14 lamp), Grzybiany ul. Lipowa (9 lamp), Grzybiany ul. Polna (4 lampy), Grzybiany ul. Łąkowa (17 lamp).

tablica polski ład

Gmina Kunice realizuje inwestycję: „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kunice kolejny etap” z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie: 4.440.300,00 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 4.674.000,00 PLN

Po przeprowadzeniu postępowania zakupowego w trybie Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 07 czerwca 2024 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji z Wykonawcą: BUDRIM Sp. z o.o. z siedzibą w Kunicach przy ul. Rolniczej 2.

Zakres inwestycji polega na modernizacji dróg w Kunicach przy ul. Tęczowej, ul. Miodowej, ul. Cisowej oraz w Spalonej ul. Leśna, ul. Cisowa.