Projekty realizowane z budżetu państwa

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

1. Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej oraz infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m.Spalona gm. Kunice


Całkowita wartość inwestycji: 1 509 825,00 zł
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 500 000,00 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2022 r.

flaga polski, godło polski

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025
Zadanie publiczne pod nazwą  „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior +”

Dofinansowanie:  187.380,03 zł

Całkowita wartość realizacji zadania:  234.225,87 zł

W ramach realizacji zadania po przebudowie budynku przy ul. Legnickiej 15 w Kunicach  powstanie Klub „Senior +” dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Obiekt zostanie wyposażony w podstawowy sprzęt umożliwiający funkcjonowanie klubu. Ponadto planowany jest zakup sprzętu elektronicznego  do prowadzenia zajęć warsztatowych.

flaga polski, godło polski

Gmina Kunice realizuje projekt pn. Finansowanie kosztów zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu Pod Biało-czerwoną.

Projekt realizowany jest z dotacji celowej budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim.

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Całkowita wartość zadania wynosi 8.000,00 zł

Realizacja zadania obejmuje: Zakup masztu o wysokości 8 m, flagi biało-czerwonej, tabliczki informacyjnej oraz posadowienie masztu na skwerze przed Urzędem Gminy w Kunicach.

flaga polski, godło polski

Gmina Kunice otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni w rejonie ul. Rolniczej, Legnickiej i Działkowej w miejscowości Kunice”.

Wniosek jest dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość inwestycji: 2.602.148,86 zł
Kwota dofinansowania projektu wynosi 2.161.235,19 zł
Planowany termin zakończenia realizacji zadania – sierpień 2023 rok

flaga polski, godło polski

Gmina Kunice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowościach Kunice, Bieniowice, Spalona, Szczytniki nad Kaczawą, Golanka Górna, Szczytniki Małe”.

Wniosek jest dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: 6.413.000,00 zł
Kwota dofinansowania projektu wynosi: 6.092.350,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji zadania – grudzień 2024 rok

flaga polski, godło polski

Gmina Kunice otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Budowa zbiornika wody i kontenerowej pompowni wody dla miejscowości Grzybiany i Ziemnice w Gminie Kunice”.

Wniosek jest dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 2.850.000,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji zadania – grudzień 2024 rok

Fundusz Sprawiedliwości

Gmina Kunice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Gmina Kunice dba o bezpieczeństwo mieszkańców” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r.
Projekt realizowany jest w Partnerstwie z:
Kołem Gospodyń Wiejskich „Rosochatki” w Rosochatej
Kołem Gospodyń Wiejskich „Szczytniczanki” w Szczytnikach nad Kaczawą
Kołem Gospodyń Wiejskich „Miłogostowianki” w Miłogostowicach
Kołem Gospodyń Wiejskich „Cudne Wianki” w Spalonej.

Termin realizacji projektu: od 01.03.2023 r. do 30.09.2023r.

Wartość dotacji: 20.000,00 zł

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”