Pątnów Legnicki

16 maja 2024

Wybory sołtysów i rad sołeckich

W dniach 03 – 25 czerwca odbędą się zebrania wiejskie w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich. Zawiadomienia wraz z porządkiem obrad w najbliższym czasie będą […]
13 lutego 2024

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

ZAWIADAMIAM O ZEBRANIU WIEJSKIM które odbędzie się 05.03.2024 r. o godz. 17.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Pątnowie Legnickim Proponowany porządek zebrania: 1. Otwarcie zebrania. 2. […]
19 grudnia 2023

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Pątnowie Legnickim – informacja

Mieszkańcy Pątnowa Legnickiego. Chcielibyśmy poinformować, że w zakresie inwestycji polegającej na realizacji terenu rekreacyjnego w Pątnowie Legnickim wpłynęło 7 ofert. O dalszych krokach w zakresie tej […]
30 października 2023

Informacja dotycząca sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym wniosku sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2024 rok

do pobrania: sołectwo Pątnów Legnicki