Wybory sołtysów i rad sołeckich

Wybory sołtysów i rad sołeckich

W dniach 03 – 25 czerwca odbędą się zebrania wiejskie w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich. Zawiadomienia wraz z porządkiem obrad w najbliższym czasie będą przekazywane wszystkim sołtysom sołectw Gminy Kunice celem podania ich do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwie .

Poniżej harmonogram zebrań:
🔹Piotrówek03.06.24 r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury Piotrówek
🔹Rosochata – 04.06.24r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Rosochatej
🔹Jaśkowice Legnickie – 05.06.24r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Jaśkowicach Legnickich
🔹Grzybiany – 06.06.24 r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Grzybianach
🔹Ziemnice – 25.06.24r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Ziemnicach
🔹Kunice– 11.06.24r. godz. 17:00 – miejsce: GOKIS Kunice
🔹Spalona – 12.06.24 r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Spalonej
🔹Golanka Górna – 13.06.24r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Golance Górnej
🔹Szczytniki Małe – 14.06.24r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Szczytnikach Małych
🔹Miłogostowice – 18.06.24 r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Miłogostowicach
🔹Bieniowice – 19.06.24 r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Bieniowicach
🔹Szczytniki nad Kaczawą – 20.06.24 r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Szczytnikach nad Kaczawą
🔹Pątnów Legnicki – 21.06.24 r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Pątnowie Legnickim
Szczegółowe informacje Zarządzenia Wójta Gminy Kunice Od Nr 21/24 do Nr 33/24 : https://www.bip.kunice.pl/Menu/706