Numery kont bankowych

Numery kont bankowych Bank Spółdzielczy O/Kunice

 

27 8649 1028 2001 0000 0228 0002

Opłata adiacencka

70 8649 1028 2001 0000 0228 0004

Dochody, w tym podatki i opłaty lokalne: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

14 8649 1028 2003 3000 0228 0024

Dochody, w tym podatki i opłaty lokalne: dochody z najmu i czynszów dzierżawnych, dochody z czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych, wpłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia mienia gminnego

54 8649 1028 2001 0000 0228 0001 Wydatki
43 8649 1028 2001 0000 0228 0005 Wadia i zabezpieczenia 
97 8649 1028 2001 0000 0228 0003 Opłaty za odpady komunalne

 

Bez prowizji wpłat można dokonywać w Banku Spółdzielczym Oddział w Kunicach, 
59-216 Kunice /  ul. Legnicka 15, godziny otwarcia: 
– poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00
– wtorek od godz. 9:00 do godz. 16:00