Rozlicz PIT w gminie Kunice

ZAINWESTUJ SWÓJ PODATEK W MIEJSCU, W KTÓRYM ŻYJESZ!
Wskaż Gminę Kunice w zeznaniu PIT jako swoje miejsce zamieszkania. Twój podatek zasili budżet gminy pozwalając na realizację kolejnych inwestycji.

Proszę pamiętać, że adres zamieszkania może różnić się od adresu zameldowania.

DLATEGO PROSIMY!
Jeżeli na dzień 31 grudnia ubiegłego roku mieszkaliście na terenie naszej Gminy (a nie jesteście tutaj zameldowani), to wskażcie w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (PIT) faktyczne miejsce zamieszkania w Gminie Kunice. Rozliczając PIT dla naszej Gminy inwestujecie w naszą Małą Ojczyznę.

KLIKNIJ W PONIŻSZY BANER i rozlicz PIT 2022 w gminie Kunice

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych