Publikacje

Publikacje 

1.Książka „Osadnictwo polskie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1947 na przykładzie podlegnickiej wsi Kunice” Autor – Michał  Surowiec – mieszkaniec Kunic

Książka przedstawia pierwszy etap akcji osiedleńczej na terenie Kunic w latach 1945-1947. Podzielona została na trzy części. W pierwszej opisane zostały początki procesu osadnictwa na terenie Kunic, jak i zajęcie terenu przez Armię Czerwoną oraz działania tak zwanych Komendantur Wojennych. W drugiej przedstawiono teoretycznie największe
i natężenie  i finał akcji osadniczej. W trzeciej części omówiony został szybko następujący finał procesu zasiedlania wsi.

„Dnia 8 lutego 1945 roku, w wyniku „Operacji Dolnośląskiej”, wojska Armii Czerwonej rozpoczęły natarcie na Legnicę. Na trasie ich ofensywy znajdowały się Kunice, które położone są w odległości 5 km  na północny wschód od miasta. W wyniku powojennych ustaleń politycznych ziemie Dolnego Śląska zostały przyznane Polsce. W połowie 1945 roku,
w Kunicach rozpoczął się trudny proces tworzenia polskiej administracji oraz osiedlania nowych mieszkańców wsi przybyłych z Polski Centralnej i Kresów Wschodnich.
W opracowaniu przedstawiono przebieg owego procesu w oparciu o dotychczasowo  niewykorzystane materiały źródłowe. Ludność przybyła w latach 1945-1947 do Kunic stała się zalążkiem polskiej wspólnoty, która gospodaruje na tym terenie do dziś.

2. Książka „Kunice dawno temu…” Autorka – Beata Bąkowska – mieszkanka Kunic

Szanowni Państwo zachęcamy do przeczytania książki, z której dowiecie się jak przebiegało wiejskie życie 100 lat temu, czy rozwój techniki był widoczny w codziennym funkcjonowaniu ludzi i przedsiębiorstw, czy nazwy miejscowości był podobne w brzmieniu lub znaczeniu, czy było więcej zabytkowych pałaców, jak żyli obok siebie w okresie powojennym Niemcy, Rosjanie i Polacy, czy naprawdę zbierano i spożywano mewie jaja z wyspy na Jeziorze Kunickim.
Autorka swoją twórczością wyraża wielkie przywiązanie do bliskiej sercu okolicy, podziwianej z uwagi na jej niepowtarzalny urok. Ten urok tkwi również w bogatej historii ziem wokół wód jedynego dolnośląskiego pojezierza jakim jest Gmina Kunice.
Te niezwykłe historie opisane w książce zostały wzbogacone o relacje współczesnych mieszkańców i fotografie z poszczególnych miejscowości Gminy Kunice.
Książkę wydało wydawnictwo Edytor przy udziale finansowym Gminy Kunice. Zawiera ona wiele kolorowych dawnych oraz współczesnych ilustracji i fotografii.

3. Książka pt. „Osada Kultury Pól Popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy” Pod redakcją Tomasza Stolarczyka i Justyny Baron

Publikacja stanowi rezultat projektu naukowego pn. Grzybiany. Osada nadjeziorna
 z epoki brązu i żelaza
, prowadzonego w latach 2013-2014 przez Muzeum Miedzi w Legnicy w ramach programu „Dziedzictwo  Kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”.  Ukazuje bogaty i niezwykle różnorodny zbiór materiałów zabytkowych pozyskanych w trakcie badań stanowiska w latach 1959-1962, 1970-1973, 1977-1980
oraz 2010-2011. Przybliża zarówno wyniki badań archeologicznych, prezentuje najciekawsze zabytki sprzed ponad 2500 lat, odkrywa jednocześnie tajemnice osady znad Jeziora Koskowickiego. Przeprowadzone analizy, uzupełnione opracowaniami materiałów archiwalnych, pozwoliły nie tylko na ukazanie zajęć dnia codziennego mieszkańców osady,
ale także na przedstawienie danych na temat środowiska naturalnego oraz uściślenie wiadomości dotyczących chronologii i faz zasiedlenia stanowiska.
Książka zawiera zdjęcia z okresu prowadzenia  badań archeologicznych  w Grzybianach oraz bogaty zbiór znalezionych  unikatowych przedmiotów wykonanych z drewna, kości i poroża, ceramiki oraz wyrobów krzemiennych.

4. Książka :  pt. „Rowerem przez Pojezierze Kunickie” – Aleksandra Słowińska

Zdjęcia Rowerem przez Pojezierze Kunickie

5. Mapka Gminy Kunice

6. „Bajki z Krainy Wyspy Mew”

Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu pn. „Bajki z Krainy Wyspy Mew” autorstwa Pani Beaty Bąkowskiej, zrealizowanego w obszarze zadania „Zaprojektuj kulturę razem z GOKiS Kunice” w programie NCK „Dom Kultury+. Inicjatywy lokalne 2022”.
Książka zawiera sześć fantastycznych bajek, których autorami są uczniowie 7 i 8 klasy Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Kunicach. Napisanie tekstów i stworzenie rysunków zostało zainicjowane warsztatami pisarskimi.
Pod względem treści każda z bajek jest związana z Kunicami. Ich bohaterowie żyją w świecie pełnym magii. Podróżują w czasie i przestrzeni. Zabiegają
o uniwersalne wartości: przyjaźń, dom rodzinny, bliskość rodziny. Pokazują,
że ważne cechy to: lojalność i wytrwałość w dążeniu do celu.
Książka dostępna jest w środowisku lokalnym, w bibliotekach szkół na terenie Gminy Kunice oraz w Gminnej Bibliotece w Kunicach.