Ważne telefony i adresy

Ważne telefony i adresy

Urząd Gminy w Kunicach
ul. Gwarna 1 / 59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 53 – 22
fax. 76 857 – 54 – 82
email: kunice@kunice.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gwarna 1 / 59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 53 – 22 wew. 50

Ochotnicza Straż Pożarna w Kunicach
ul. Legnicka 13 /  59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 53 – 10

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłogostowicach
Miłogostowice 12 / 59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 04 – 05

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kunicach
ul. Staropolska 7a / 59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 53 – 26

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w Jaśkowicach Legnickich
Jaśkowice Legnickie 37
tel. (76) 857 – 57 – 80

Poczta Polska PPUP
ul. Gwarna 12 /  59-216 Kunice
tel. (76) 850 – 03 – 78

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach
ul. Słoneczna 11 / 59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 54 – 77
strona : http://www.gokis-kunice.pl/
e-mail : kunice.gokis@gmail.com

Bank Spółdzielczy Oddział w Kunicach
ul. Legnicka 15 /59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 54 – 86

Parafia Rzymsko Katolicka w Kunicach
ul. Gwarna 6 / 59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 54 – 84


Numery alarmowe

Policja , Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe – 112 

Komenda Miejska Policji w Legnicy 
ul. Asnyka 3 – 5 
tel. (76) 876 – 15 20
lub
ul. Staffa 2 
tel. (76) 876 – 18 – 23 / 10

Rewir II Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Legnicy
St. asp. Paweł Klimas
tel. + 48 797 – 306 – 276 / (76) 876 – 17- 30 – dzielnicowy następujących miejscowości Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie,
St. sierż. Marcin Witkowski
tel. + 48 797 – 306 – 278 / (76) 876 – 17 -30  – dzielnicowy następujących miejscowości: Kunice, Spalona, Ziemnice

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
ul. Witelona 2 / 59-220 Legnica
tel. (76) 752 – 21 -12 

Pogotowie energetyczne – 991

Posterunek Energetyczny w Legnicy
tel.  (76) 889 -94 – 18

Pogotowie gazowe – 992

1. Awarie sieci kanalizacyjnej na terenie całej Gminy Kunice
należy zgłaszać do Przedsiębiorstwa Komunalnego Hemiz – Bis Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza27c  / 59-230 Prochowice

tel. (76) 858 – 43 – 63 czynny od poniedziałku do piątku w godz 8:00-15:00

telefony alarmowe: +48  691 – 955 – 669 oraz +48 512 – 567 – 166

2. Awarie sieci wodociągowej – dostawca wody LPWiK ( dot. miejscowości Kunice, Grzybiany, Ziemnice )
należy zgłaszać do Przedsiębiorstwa Komunalnego Hemiz-Bis Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 27c / 59-230 Prochowice

tel. ( 76)858 – 43 – 63 czynny od poniedziałku do piątku w godz 8:00-15:00

telefony alarmowe: +48 691 – 955 – 669 oraz +48 512 – 567 – 166

3. Awarie sieci wodociągowej – dostawca wody ZK Wodociąg Lisowice (dot. miejscowości Spalona, Szczytniki Małe, Szczytniki nad Kaczawą, Bieniowice, Miłogostowice, Jaśkowice Legnickie, Piotrówek, Golanka Górna, Pątnów Legnicki, Rosochata)
należy zgłaszać do Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 32 / 59-230 Prochowice
tel. (76)878 – 89 – 12  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 
numer telefonu całodobowy : (76) 858 – 48 – 99
tel. całodobowy:  +48 502 -072 -685 kierownik Słowikowski Stanisław
lub do Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice Rynek 7 / 59-230 Prochowice
tel. (76) 858 – 51 – 49