Ważne telefony i adresy

Ważne telefony i adresy

Urząd Gminy w Kunicach
ul. Gwarna 1 / 59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 53 – 22
fax. 76 857 – 54 – 82
email: kunice@kunice.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Legnicka 15 / 59-216 Kunice
tel. 731-800-017 oraz 534-521-407

Ochotnicza Straż Pożarna w Kunicach
ul. Legnicka 13 /  59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 53 – 10

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłogostowicach
Miłogostowice 12 / 59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 04 – 05

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kunicach
ul. Staropolska 7a / 59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 53 – 26

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w Jaśkowicach Legnickich
Jaśkowice Legnickie 37
tel. (76) 857 – 57 – 80

Poczta Polska PPUP
ul. Gwarna 12 /  59-216 Kunice
tel. (76) 850 – 03 – 78

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach
ul. Słoneczna 11 / 59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 54 – 77
strona : http://www.gokis-kunice.pl/
e-mail : kunice.gokis@gmail.com

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
W ramach realizacji programu profilaktycznego „BŁĘKITNY LATAWIEC” w gminie funkcjonuje TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY .
Telefon działa w każdy poniedziałek, wtorek i środę tygodnia w godzinach od 15:00 do 17:00.
Numer telefonu 501- 318 089
Dyżur pełni psycholog – Robert Kondas

Parafia Rzymsko Katolicka w Kunicach
ul. Gwarna 6 / 59-216 Kunice
tel. (76) 857 – 54 – 84


Numery alarmowe

Policja , Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe – 112 

Komenda Miejska Policji w Legnicy 
ul. Asnyka 3 – 5 
tel. 47 874 15 20
tel. 47 874 15 22

 

Rewir II Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

tel. 47 874 17 10 – sekretariat Rewiru Dzielnicowych

St. asp. Paweł Klimas
tel. + 48 797 – 306 – 276 – dzielnicowy następujących miejscowości Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie,
St. sierż. Marcin Witkowski
tel. + 48 797 – 306 – 278  – dzielnicowy następujących miejscowości: Kunice, Spalona, Ziemnice

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
ul. Witelona 2 / 59-220 Legnica
tel. (76) 752 – 21 -12 

Pogotowie energetyczne – 991

Posterunek Energetyczny w Legnicy
tel.  (76) 889 -94 – 18

Pogotowie gazowe – 992

 

Obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

 • Awarie sieci kanalizacyjnej na terenie całej Gminy Kunice
  należy zgłaszać do:
  Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.
  Jaśkowice Legnickie 49, 59–216 Kunice
  tel. 519–424–580 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00
  telefon alarmowy: +48 519–424–581
 • Awarie sieci wodociągowej w miejscowościach: Kunice, Grzybiany, Ziemnice, Pątnów Legnicki (dawna Kolonia Pątnów)
  należy zgłaszać do:
  Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.
  Jaśkowice Legnickie 49, 59–216 Kunice
  tel. 519–424–580 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00
  telefon alarmowy: +48 519–424–581
 • Awarie sieci wodociągowej (dostawca wody ZK Wodociąg Lisowice) w miejscowościach: Spalona, Szczytniki Małe, Szczytniki nad Kaczawą, Bieniowice, Miłogostowice, Jaśkowice Legnickie, Piotrówek, Golanka Górna, Pątnów Legnicki, Rosochata
  należy zgłaszać do :
  Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice
  Rynek 7, 59-230 Prochowice
  tel. (76) 858-51-49 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

  lub

  Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

  ul. Jagiellońska 32, 59-230 Prochowice
  tel. (76) 878-89-12  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 
  numer telefonu całodobowy : (76) 858 – 48 – 99 lub +48 502 -072 -685 – Kierownik Słowikowski Stanisław