Nasze osiągnięcia

Nasze osiągnięcia

Efekty działań podejmowanych przez gminę codziennie doceniają jej mieszkańcy. Są one widoczne również na zewnątrz – w kraju i regionie. A widać je najlepiej po nagrodach i wyróżnieniach, które dotychczas otrzymała gmina.

 • 2021 – II Miejsce dla Gminy Kunice w Plebiscycie LIDER DOSTĘPNOŚCI DANYCH PRZESTRZENNYCH INSPIRE 2020 w kategorii ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY.
 • 2020 – Gmina Kunice uzyskała II MIEJSCE W KONKURSIE pn. „INWESTYCJA ROKU 2019”, organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami,  w  kategorii inwestycji Kultury i edukacji, obiektów użyteczności  publicznej oraz obiektów sakralnych, za realizację inwestycji pn. „BUDOWA PRZEDSZKOLA W KUNICACH  ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O SEGMENT KOMUNIKACYJNY ŁĄCZĄCY PRZEDSZKOLE Z BASENEM”
 • 2020 – Gmina Kunice z wyróżnieniem w Plebiscycie „Lider Dostępności Danych Przestrzennych Inspire za rok 2019”
 • 2018 – Gmina Kunice laureatem konkursu PUCHAR RECYKLINGU w kategorii „EDUKACJA RECYKLINGOWA” debiut roku.
 • 2013 – wyróżnienie dla Gminy Kunice w konkursie BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU 2013 w kategorii SPORTOWA ARCHITEKTURA REGIONU 2013 DOMINANTA DOLNOŚLĄSKA HALA SPORTOWA W SPALONEJ
 • 2013 – wyróżnienie Gminy Kunice w konkursie BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU 2013 w kategorii INWESTOR NA MEDAL
 • 2010 – Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej” 2010 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska
 • 2010 – Laureat tytułu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom po 45 roku życia”
 • 2008 – Nagroda za „Najciekawszą stronę internetową poświęconą odpadom” na Dolnym Śląsku w kategorii Gmin wiejskich
 • 2007 – Laureat konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”
 • 2005 – Laureat Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” pod patronatem Prezydenta RP w kategorii „Gmina przyjazna Środowisku”
  2003 – Nagroda w konkursie „Mistrz zrównoważonego rozwoju”
 • 2002 – nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Zielonego Liścia” III – go stopnia za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie dolnośląskim w kategorii gmin wiejskich.
 • 2001 – nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w II edycji konkursu na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich.
 • 2000 – gmina zdobyła Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii na najbardziej gospodarną gminę wiejską.
 • 2000 – I miejsce zajmuje wójt Janusz Mikulicz w ogólnopolskim konkursie Nasz Człowiek na Urzędzie (organizowany przez TVP).
 • 1997 i 1998 – nominacje do wyróżnienia Dolnośląskim Kluczem Sukcesu.
 • 1996 – nagroda Wojewody Legnickiego (Statuetka Rudolfiny) „za wybitne i niekonwencjonalne inicjatywy w zakresie rozwoju infrastruktury i działania proekologiczne w środowisku wiejskim”.
 • 1996 – Kunice dotarły aż do finału ogólnopolskiego konkursu „Gmina jakich mało”.
 • 1994 – 1996 – gmina otrzymała nagrody i wyróżnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy za działania na rzecz ochrony środowiska i inwestycje proekologiczne w dziedzinie ochrony wód i powietrza.
 • 1994 – Kunice zostały uznane za „najbardziej ekologiczną gminę w województwie legnickim”. Tak uznała Rada Ekologiczna przy Prezydencie RP.