Druki

Inspektor ds. ochrony środowiska

Inspektor ds. zamówień publicznych

Inspektor ds. budowy i utrzymania gminnej infrastruktury drogowej

Inspektor ds.rolnictwa i gospodarki gruntami

Inspektor ds. kultury, oświaty i zdrowia

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej

 

Inspektor ds. obywatelskich

Wieloosobowe stanowisko ds. finansów

 

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2024r.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy