Organizacje pozarządowe

19 czerwca 2024

Wyniki postępowania w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Wójt Gminy Kunice informuje o wynikach postępowania w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. Do pobrania – Informacja o wynikach […]
26 kwietnia 2024

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2025 r.”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2025 […]
22 kwietnia 2024

Wójt Gminy Kunice ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

Wójt Gminy Kunice ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu: – działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, […]
18 kwietnia 2024
Bitwa Regionów

Bitwa Regionów 2024

Rozpoczyna się nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów” organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod patronatem Ministra […]
12 kwietnia 2024

Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” ogłasza nabór wniosków o dotacje w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie” w 2024 roku!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa „Wrzosowa Kraina” ogłasza nabór wniosków w Lokalnym Konkursie Grantowym Działaj Lokalnie w terminie od 15 kwietnia do 15 maja.  Łączna pula środków finansowych […]
6 marca 2024

Powraca Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów!

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna VI edycję Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk 2024. Po raz szósty mieszkańcy Dolnego Śląska będą mieli możliwość zgłaszania swoich […]
5 marca 2024

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

do pobrania: Informacja o wynikach postępowania
19 lutego 2024

Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

do pobrania: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023
16 stycznia 2024

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Kunice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu: – działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, – […]
10 stycznia 2024

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku

do pobrania: Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2024 r
3 stycznia 2024

Zadanie publiczne z zakresu asystentury osób starszych w 2024 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i sfinansowanie zadań podejmowanych na rzecz dolnośląskich seniorów. W ramach konkursu realizowane będą zadania polegające na: udostępnieniu usług asystenckich tj. wsparcie seniorów […]
3 stycznia 2024

Zadanie publiczne pn. „Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora” w 2024 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i sfinansowanie zadań podejmowanych na rzecz dolnośląskich seniorów. W ramach konkursu realizowane będą zadania polegające na: prowadzeniu działań zapewniających wsparcie psychologiczne i […]