Organizacje pozarządowe

29 grudnia 2020

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na rozwój sportu na rok 2021

INFORMACJA w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2021 w gminie Kunice.  Wójt Gminy Kunice informuje, że na podstawie podjętej […]
8 grudnia 2020

Konsultacje dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wójt Gminy Kunice zgodnie z uchwałą Nr XLIV/261/10 Rady Gminy Kunice z dnia 05 listopada 2010 r. OGŁASZA przeprowadzenie konsultacji dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania […]
4 grudnia 2020

Przyjęcie Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi – Uchwała

do pobrania: Uchwała nr XII/143/20 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
16 listopada 2020

Informacja o zakończonych konsultacjach społecznych

do pobrania: informacja-konsultacje
7 października 2020

Konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021

Wójt Gminy Kunice ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021   do […]
24 lipca 2020

Informacja o wyborze ofert otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29.05.2020r. na realizację zadań publicznych

do pobrania: Informacja o wyborze ofert
29 maja 2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Wójt Gminy Kunice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zdań publiczny w 2020 roku z zakresu: – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, – kultury, sztuki, […]
6 maja 2020

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdania za rok 2019 z realizacji „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” do pobrania: Sprawozdanie za […]
23 marca 2020

Informacja – odwołanie otwartego konkursu ofert

do pobrania: Odwołanie otwartego konkursu ofert
4 marca 2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

do pobrania: Ogłoszenie o konkursie Oferta realizacji zadania publicznego – zał 1 Sprawozdanie z wykoanania zadania publicznego
17 grudnia 2019

Uchwała Nr XII/84/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

do pobrania: Uchwała Nr XII/84/19
31 października 2019

Zakończono konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Kunice informuje, ze zakończono konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na […]