Organizacje pozarządowe

24 maja 2022

Zaproszenie na spotkanie warsztatowe z tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Wrzosowej Krainy na Lata 2021-2027

Spotkanie dla mieszkańców gminy Kunice odbędzie się 27 czerwca 2022r. o godzinie 10 w Urzędzie Gminy Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
17 maja 2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób […]
16 maja 2022

Sprawozdanie za 2021 rok – „Program współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

SPRAWOZDANIE za rok 2021 z realizacji „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”   do pobrania: Sprawozdanie […]
12 stycznia 2022

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Poniżej przedstawiamy informację na temat konkursów dla organizacji pozarządowych: 1. Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opublikował […]
29 listopada 2021

Informacja o zakończonych konsultacjach społecznych

INFORMACJA o zakończonych konsultacjach społecznych Protokół z przeprowadzenia konsultacji
9 listopada 2021

Konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

zgodnie z uchwałą Nr XLIV/261/10 Rady Gminy Kunice z dnia 5 listopada 2010 r. ogłasza się przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami […]
2 lipca 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10.05.2021r. na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Kunice Informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 maja 2021 r. na realizację zadań publicznych z dziedziny działalności na rzecz […]
12 maja 2021

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Wójt Gminy Kunice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu: – działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, – […]
7 maja 2021

Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz…..”

Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami
11 lutego 2021

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Szanowni Państwo, Gmina Kunice wraz z 31 samorządami Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowują dokument pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.    Zachęcamy […]
4 stycznia 2021

Informacja z zakończenia konsultacji oraz protokół – Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zakończono konsultacje „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2021 rok ”. Konsultacje projektu programu prowadzone były w okresie […]
29 grudnia 2020

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na rozwój sportu na rok 2021

INFORMACJA w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2021 w gminie Kunice.  Wójt Gminy Kunice informuje, że na podstawie podjętej […]