Zakończono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Zakończono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Wójt Gminy Kunice
informuje, że
ZAKOŃCZONO KONSULTACJE

Zakończono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Konsultacje projektu programu prowadzone były w okresie od 06 października 2022 roku do 24 października 2022 roku.

W czasie trwania konsultacji, nie zgłoszono propozycji zmian w projekcie „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, przedstawiony zostanie Radzie Gminy Kunice do uchwalenia.

W załączeniu protokół z dnia 26.10.2022 roku z przeprowadzenia konsultacji.

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg

do pobrania: