Petycje

Petycja z dnia 21.10.2019r. w sprawie obrotu bezgotówkowej 

DO POBRANIA


Petycja z dnia 11.10.2019r. w sprawie planowanego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 539,284/176,284/177,284/178,284/179 oraz 284/69 (część) obręb Spalona.

DO POBRANIA


Petycja z dnia 23.10.2017 dot. „Kącika przedsiębiorcy” oraz „Mikroporady – pomoc w zarządzaniu mikro firmą”

DO POBRANIA


Petycja wniesiona do Urzędu Gminy w Kunicach z dnia 6 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017

DO POBRANIA


Petycja wniesiona do Urzędu Gminy w Kunicach z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia przez Kierownika JST – „biblioteczki samorządowca”

DO POBRANIA


Petycja wniesiona do Urzędu Gminy w Kunicach z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie bezpieczeństwa informacji

DO POBRANIA


Petycja z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Województwa Dolnośląskiego

Petycja w interesie publicznym wniesiona przez Konrada Cezarego Łakomy CASUS NOSTER do Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Województwa Dolnośląskiego

DO POBRANIA