Petycje

Petycja z dnia 06.05.2024r.

DO POBRANIA


 

Petycja nr 2 z dnia 07.05.2024r.

DO POBRANIA


 

Petycja nr 1 z dnia 07.05.2024r.

DO POBRANIA


 

DO POBRANIA

 


 

Petycja z dnia 08.04.2024r.

DO POBRANIA

 


Petycja z dnia 16.02.2024r.

DO POBRANIA

 


 

Petycja z dnia 06.02.2024r.

DO POBRANIA


 

Petycja z dnia 03.01.2024r.

DO POBRANIA


 

Petycja z dnia 12.12.2023r.

DO POBRANIA


Petycja z dnia 06.11.2023r.

DO POBRANIA


 

Petycja z dnia 20.11.2023r.

DO POBRANIA:


 

Petycja z dnia 30.10.2023r.

DO POBRANIA:


 

Petycja z dnia 24.10.2023r.

DO POBRANIA:


Petycja z dnia 16.10.2023r.

DO POBRANIA:


Petycja z dnia 22.09.2023r.

DO POBRANIA:


 

Petycja z dnia 07.09.2023r.

DO POBRANIA:


 

Petycja z dnia 19.07.2023r. w sprawie dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy zbiornikach wodnych w Spalonej.

DO POBRANIA:


 

DO POBRANIA:


 

Petycja z dnia 11.05.2023r. w sprawie rozwiązania problemu organizacyjnego utworzenia miejsc w klasie pierwszej

DO POBRANIA:


 

Petycja z dnia 18.11.2022r.

DO POBRANIA:


 

Petycja z dnia 13.10.2022r. w sprawie urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń

DO POBRANIA:


 

Petycja z dnia 22.06.2022r. wniesiona do Rady Gminy Kunice w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe

DO POBRANIA:


 

Petycja z dnia 11.02.2022r. wniesiona do Rady Gminy Kunice w sprawie zmian uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.

DO POBRANIA:


 

Petycja z dnia 10.09.2021r. w sprawie zwrotu mieszkańcom do użytkowania pomieszczeń w budynku Nr 49 w Jaśkowicach Legnickich oraz wykonania pomostu na jeziorze Jaśkowickim

DO POBRANIA


 

Petycja z dnia 26.03.2021r. w sprawie konkursu „Podwórko NIVEA”

DO POBRANIA


 

DO POBRANIA


 
Petycja z dnia 17.09.2020r.  w sprawie COVID-19

DO POBRANIA


 
Petycja z dnia 07.08.2020r.  nt. programu edukacyjnego pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat”

DO POBRANIA


 

Petycja z dnia 03.08.2020r. w sprawie użytkowania płynów do dezynfekcji

DO POBRANIA

 


Petycja z dnia 21.10.2019r. w sprawie obrotu bezgotówkowej 

DO POBRANIA


Petycja z dnia 11.10.2019r. w sprawie planowanego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 539,284/176,284/177,284/178,284/179 oraz 284/69 (część) obręb Spalona.

DO POBRANIA


Petycja z dnia 23.10.2017 dot. „Kącika przedsiębiorcy” oraz „Mikroporady – pomoc w zarządzaniu mikro firmą”

DO POBRANIA


Petycja wniesiona do Urzędu Gminy w Kunicach z dnia 6 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017

DO POBRANIA


Petycja wniesiona do Urzędu Gminy w Kunicach z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia przez Kierownika JST – „biblioteczki samorządowca”

DO POBRANIA


Petycja wniesiona do Urzędu Gminy w Kunicach z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie bezpieczeństwa informacji

DO POBRANIA


Petycja z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Województwa Dolnośląskiego

Petycja w interesie publicznym wniesiona przez Konrada Cezarego Łakomy CASUS NOSTER do Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Województwa Dolnośląskiego

DO POBRANIA