Władze gminy

Władze gminy

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg

Sekretarz Gminy
Ewa Bużdygan

Skarbnik Gminy
Monika Szperna

RADNI (KADENCJA 2018-2023)

Skład Rady Gminy Kunice od dnia 24.01.2022r.

 • Krzysztof Błądziński- Kunice
 • Waldemar Pieczkiewicz-Kunice
 • Beata Orłowska-Mielniczuk- Kunice
 • Kamil Bernacki- Kunice
 • Andrzej Ostrowski- Ziemnice
 • Grzegorz Radziwanowski- Jaśkowice Legnickie
 • Barbara Kulewicz- Pątnów Legnicki
 • Piotr Skorski- Szczytniki Małe / Spalona
 • Anna Rakowska-Leputa- Golanka Górna / Spalona
 • Władysław Kucy- Grzybiany
 • Tomasz Mesner- Miłogostowice
 • Grzegorz Sieradzki- Szczytniki nad Kaczawą
 • Mateusz Forgiel- Rosochata
 • Krzysztof Pachołków- Rosochata / Piotrówek
 • Andrzej Wójciak- Bieniowice

Komisje Rady Gminy Kunice


Skład Rady Gminy Kunice do dnia 18.10.2021r.

 • Krzysztof Błądziński (rezygnacja z mandatu) / od 04.10.2021r. Anna Selmaj-Duczkowska - Kunice
 • Beata Orłowska-Mielniczuk - Kunice
 • Władysław Mielniczuk - Kunice
 • Waldemar Pieczkiewicz - Kunice
 • Marian Ciżewski (wygaśnięcie mandatu) / od 15.03.2021r. Zdzisław Hyży - Jaśkowice Legnickie
 • Tomasz Czubak - Pątnów Legnicki
 • Zbigniew Fedoruś - Szczytniki Małe
 • Jerzy Gąska (rezygnacja z mandatu) / od 04.10.2021r. Anna Rakowska-Leputa - Golanka Górna
 • Władysław Kucy - Grzybiany
 • Tomasz Mesner - Miłogostowice
 • Andrzej Ostrowski (rezygnacja z mandatu) / od 04.10.2021r. Ryszard Winiarczyk - Ziemnice
 • Grzegorz Sieradzki - Szczytniki nad Kaczawą
 • Krystyna Turczyn - Rosochata
 • Wanda Zarańska - Rosochata
 • Radosław Wroński - Bieniowice

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach
 • Szkoła Podstawowa w Spalonej
 • Szkoła Podstawowa w Bieniowicach
 • Szkoła Podstawowa w Kunicach
 • Szkoła Podstawowa w Rosochatej
 • Urząd Gminy w Kunicach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Kunicach
 • Przedszkole Samorządowe w Kunicach
SKŁAD OSOBOWY SOŁTYSÓW GMINY KUNICE 2019-2023 (po zmianach)
 • Bieniowice - Małgorzata Ceglarska
 • Golanka Górna - Józef Gąska
 • Grzybiany - Władysław Kucy
 • Jaśkowice - Dominika Hajdaś
 • Kunice - Władysław Mielniczuk
 • Miłogostowice - Beata Kujawa
 • Pątnów Legnicki - Zbigniew Jurkowski
 • Rosochata - Wanda Zarańska
 • Spalona - Józef Wójcik
 • Szczytniki nad Kaczawą - Elżbieta Zarzycka
 • Szczytniki Małe - Piotr Świątko
 • Piotrówek - Dorota Gacia
 • Ziemnice - Zygmunt Bystryk