Władze gminy

Władze gminy

Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa

Sekretarz Gminy
Beata Taczyńska-Pietruś

Skarbnik Gminy
Bożena Trawińska

RADA GMINY KUNICE
 • Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Ostrowski
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Zbigniew Fedoruś
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Władysław Kucy
RADNI (KADENCJA 2018-2023)
 • BŁĄDZIŃSKI KRZYSZTOF - Kunice
 • CIŻEWSKI MARIAN - Jaśkowice Legnickie
 • CZUBAK TOMASZ - Pątnów Legnicki
 • FEDORUŚ ZBIGNIEW - Szczytniki Małe
 • GĄSKA JERZY - Golanka Górna
 • KUCY WŁADYSŁAW - Grzybiany
 • MESNER TOMASZ - Miłogostowice
 • MIELNICZUK WŁADYSŁAW - Kunice
 • ORŁOWSKA - MIELNICZUK BEATA- Kunice
 • OSTROWSKI ANDRZEJ - Ziemnice
 • PIECZKIEWICZ WALDEMAR - Kunice
 • SIERADZKI GRZEGORZ - Szczytniki nad Kaczawą
 • TURCZYN KRYSTYNA - Rosochata
 • WROŃSKI RADOSŁAW - Bieniowice
 • ZARAŃSKA WANDA - Rosochata
KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY KUNICE
 • Jerzy Gąska - przewodniczący
 • Marian Ciżewski - członek
 • Wanda Zarańska - członek
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 • Krystyna Turczyn - przewodnicząca
 • Waldemar Pieczkiewicz - członek
 • Beata Orłowska-Mielniczuk - członek
KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
 • Radosław Wroński - przewodniczący
 • Tomasz Czubak - członek
 • Waldemar Pieczkiewicz - członek
 • Władysław Mielniczuk - członek
 • Beata Orłowska-Mielniczuk - członek
KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 • Zbigniew Fedoruś - przewodniczący
 • Krzysztof Błądziński - członek
 • Krystyna Turczyn - członek
 • Tomasz Mesner - członek
 • Grzegorz Sieradzki - członek
 • Władysław Kucy - członek
 • Andrzej Ostrowski - członek
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach
 • Szkoła Podstawowa w Spalonej
 • Szkoła Podstawowa w Bieniowicach
 • Szkoła Podstawowa w Kunicach
 • Szkoła Podstawowa w Rosochatej
 • Urząd Gminy w Kunicach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Kunicach
 • Przedszkole Samorządowe w Kunicach
SKŁAD OSOBOWY SOŁTYSÓW GMINY KUNICE (2019-2023)
 • Bieniowice - Małgorzata Ceglarska
 • Golanka Górna - Józef Gąska
 • Grzybiany - Władysław Kucy
 • Jaśkowice - Zdzisław Hyży
 • Kunice - Władysław Mielniczuk
 • Miłogostowice - Arkadiusz Kartkowski
 • Pątnów Legnicki - Bolesław Kijowski
 • Rosochata - Wanda Zarańska
 • Spalona - Józef Wójcik
 • Szczytniki nad Kaczawą - Dariusz Gocki
 • Szczytniki Małe - Zbigniew Fedoruś
 • Piotrówek - Dorota Gacia
 • Ziemnice - Zygmunt Bystryk