AKTUALNOŚCI


29 września 2023

Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kunice

DOTACJA CELOWA DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY KUNICE POZYSKANA Z  FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI   Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego […]
27 września 2023

Dofinansowanie w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W dniu dzisiejszym Gmina Kunice otrzymała z rąk Ministra Krzysztofa Kubowa dofinansowanie w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków Otrzymaliśmy dwie promesy: • 344.960,00zł na dofinansowanie […]
25 września 2023
Paragraf

Bezpłatne Porady Prawne

W dniu 28 września, 05 października, 12 października 2023r. w godzinach od 11:00 do 15:00, w Urzędzie Gminy w Kunicach, będzie pełnił dyżur radca prawny, osoby […]
22 września 2023

Ostateczne, przedsądowe wezwanie do zapłaty otrzymane z ZUK Kunice.

Informujemy Państwa, że otrzymaliśmy z ZUK Kunice wezwanie do zapłaty ostateczne, przesądowe, z powodu nieuregulowania not księgowych 2023/000001 i 2023/000002 na łączną kwotę 138.083,20zł      Noty wystawione […]
21 września 2023

Stypendia Banku Spółdzielczego w Legnicy dla zdolnych uczniów z Gminy Kunice

Uprzejmie informuję, że Bank Spółdzielczy w Legnicy stworzył program stypendialny   i ramach dalszej współpracy postanowił ją kontynuować w roku szkolnym 2023/2024 obejmując uczniów szkół podstawowych uczęszczających do […]
20 września 2023

Polski Ład – otrzymane wsparcie prawie 3.000.000,00zł. Wykaz inwestycji na jakie będą ogłaszane przetargi

Szanowni Mieszkańcy. Otrzymaliśmy w dniu 18 września 2023 istotne wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Poniżej wykaz zadań, inwestycji jakie planujemy sfinansować z […]