Zawiadomienie – wykreślenie z listy prowadzonej przez Woj.Doln.

Zawiadomienie – wykreślenie z listy prowadzonej przez Woj.Doln.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia postępowań administracyjnych Wojewoda Dolnośląski dokonał wykreślenia z listy, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021, poz. 945) nw. podmiotu:
– Fundacja Ochrony Praw Konsumentów S&P (siedz. ul. Lodowa 16/3/4, 60-226 Poznań, nr KRS 0000669407, adres do korespondencji: 60-771 Poznań ul. M. Konopnickiej 6/4A) – w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej pomocy obywatelskiej.
Wykreśleń ww. organizacji dokonano na podstawie art. 11d ust. 12 pkt 4 ustawy.

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
50-153 Wrocław
pl. Powstańców Warszawy 1