Organizacje pozarządowe

10 października 2019

Konsultacje dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Kunice zgodnie z uchwałą nr XLIV/21/10 Rady Gminy Kunice z dnia 5 listopada 2010r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu […]
20 maja 2019

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym DO […]
20 maja 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2019 Wójt Gminy Kunice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2019 roku z […]
20 maja 2019

Nowa zakładka dla organizacji OPP na stronie Ministerstwa Finansów

Nowa zakładka dla organizacji OPP na stronie Ministerstwa Finansów W związku z wprowadzeniem od 15 lutego br. przez Krajową Administrację Skarbową usługi Twój e-PIT, Ministerstwo Finansów […]
20 maja 2019

Uchwała II/10/2018 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019

Uchwała II/10/2018 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 UCHWAŁA NR II/10/18RADY GMINY KUNICE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy […]
20 maja 2019

Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018

Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018 W 2018 roku pojawiło się wiele zmian prawnych istotnych dla organizacji pozarządowych. Niniejszy artykuł prezentuje najważniejsze z […]