Informacja w sprawie udzielenia dotacji na rozwój sportu na rok 2021

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na rozwój sportu na rok 2021

INFORMACJA

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2021 w gminie Kunice.

 Wójt Gminy Kunice informuje, że na podstawie podjętej Uchwały NR XXIII/154/20 Rady Gminy Kunice z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Kunice na 2021 rok, przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu sportu w następujących kwotach:

  1. Klub Sportowy „ALBATROS” w Jaśkowicach Legnickich w kwocie:  26 460,00 zł.
  2. Klub Sportowy „KACZAWA” w Bieniowicach w kwocie: 78 500,00 zł.
  3. Ludowy Zespół Sportowy „MEWA” Kunice w kwocie: 76 600,00 zł.
  4. Ludowy Klub Sportowy IKAR Miłogostowice w kwocie: 23 630,00 zł.
  5. Klub Sportowy „Mała Unia Rosochata” przy Stowarzyszeniu „Mała Unia”  w Rosochatej w kwocie:     54 810,00 zł.