Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdania za rok 2019 z realizacji „Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

do pobrania:
Sprawozdanie za rok 2019