Przyjęcie Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi – Uchwała