Informacja o wyborze ofert otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29.05.2020r. na realizację zadań publicznych

Informacja o wyborze ofert otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29.05.2020r. na realizację zadań publicznych