Informacja z zakończenia konsultacji oraz protokół – Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Informacja z zakończenia konsultacji oraz protokół – Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zakończono konsultacje „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2021 rok ”.
Konsultacje projektu programu prowadzone były w okresie od 08 grudnia 2020 roku do 21 grudnia 2020 roku. Z uwagi na panującą w kraju sytuacją epidemii COVID-19, nie zorganizowano otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z organizacjami.

W czasie trwania konsultacji, nie zgłoszono propozycji zmian do projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2021 rok ”.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2021 rok przedstawiony zostanie Radzie Gminy Kunice do uchwalenia.

 

do pobrania:
Informacja oraz protokół z konsultacji