Konsultacje dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Konsultacje dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wójt Gminy Kunice
zgodnie z uchwałą Nr XLIV/261/10 Rady Gminy Kunice z dnia 05 listopada 2010 r.
OGŁASZA
przeprowadzenie konsultacji dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2021 rok

 

do pobrania:
Ogłoszenie o konsultacjach 2021
Konsultacje
Program