Gospodarka odpadami komunalnymi

3 stycznia 2020

Informacja – zbiórka pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych prowadzona przez firmę Komunalnik Sp. z o.o.

Informujemy, że trwa obecnie zbiórka pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych prowadzona przez firmę Komunalnik Sp. z o.o., z którą umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów uległa […]
16 grudnia 2019

Odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych w 2020 roku.

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcą, który po podpisaniu umowy, będzie świadczył usługę odbioru odpadów z terenu Państwa nieruchomości będzie Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej […]
4 grudnia 2019

Przekazujemy wynik zbiórki odpadów w Gminnych Punktach Elektroodpadów

Pierwszy znajduje się w sąsiedztwie: Ośrodka Zdrowia w Kunicach przy ul. Staropolskiej 7A, drugi postawiony w 2019r. w miejscowości Spalona koło Szkoły Podstawowej. Zebraliśmy wspólnie kolejne […]
25 października 2019

Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – tzw. punkty skupów

Informujemy, że Ustawa z dnia 12 października 2017r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017r., poz. 2056) wprowadziła nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący […]
15 października 2019

Akcyjna zbiórka odpadów LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2019

17 września 2019

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2019r.

do pobrania: Obwieszczenie
5 sierpnia 2019

Wspólny system segregacji odpadów

do pobrania: Ulotka – wspólny system segregacji odpadów
27 maja 2019

Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 1 czerwca 2019r

dostępny również przez  >>Eco Harmonogram <<   DO POBRANIA: Kunice – harmonogram
20 maja 2019

Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 1 stycznia 2019

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych obowiązujący od 1 stycznia 2019r Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych obowiązujący od 1 stycznia 2019r DO POBRANIA: Harmonogram 2019
17 maja 2019

Odbiór „żywych” choinek

Odbiór „żywych” choinek Informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną od firmy odbierającej i zagospodarowującej odpady niepotrzebne „żywe” choinki należy wystawiać w dniu odbioru bioodpadów z brązowego […]
17 maja 2019

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  Harmonogram odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. DO POBRANIA: Harmonogram 2019
17 maja 2019

Akcyjna zbiórka odpadów KWIECIEŃ 2019

Akcyjna zbiórka odpadów KWIECIEŃ 2019 Zbieramy baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony od samochodów osobowych, chemikalia, odzież, lampy, meble i inne odpady wielkogabarytowe.