Inne obiekty

10 lipca 2019

Krzyże pokutne

Krzyże pokutne w Pątnowie Legnickim , Rosochatej i Spalonej oraz na trasie Legnica – Miłogostowice Krzyże pokutne znajdujące się w Pątnowie Legnickim  Krzyże pokutne w miejscowości […]
10 lipca 2019

Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem Kunice

Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem Kunice ul. Gwarna 14 A
10 lipca 2019

Zespół pałacowy w Rosochatej – obecnie siedziba Gospodarstwa Rolnego P.U.W. „SOLIDEX”

Zespół pałacowy w Rosochatej – obecnie siedziba Gospodarstwa Rolnego P.U.W. „SOLIDEX”