Krzyże pokutne

Krzyże pokutne w Pątnowie Legnickim , Rosochatej i Spalonej oraz na trasie Legnica – Miłogostowice

Krzyże pokutne znajdujące się w Pątnowie Legnickim 

Krzyże pokutne w miejscowości Rosochata 

Krzyż pokutny na Kościele w Spalonej