Grzegorz

12 maja 2022

Rozmowy Wójta z SZGZ KOWR w sprawie pozyskania terenów pod inwestycje

W dniu 11 maja 2022r. Wójt Gminy Kunice spotkał się z Kierownikiem SZGZ KOWR w Legnicy Panem Andrzejem Wańkowicz. Tematów do rozmowy było kilka. Jednym z  […]
12 maja 2022

Dzień Hutnika

Wójt Gminy Kunice informuje, że w dniu 10 maja 2022r. na zaproszenie Dyrekcji Huty Miedzi „Legnica” uczestniczył w obchodach Dnia Hutnika i przekazał jak najlepsze życzenia […]
12 maja 2022

Problemy z dostępem do bieżącej wody w miejscowości Bieniowice

W odpowiedzi na napływające, niepokojące informacje związane z problemem w ciągłości  dostaw wody w miejscowości Bieniowice informujemy, że w dniu 11/05/2022 Wójt Gminy Kunice interweniował w […]
12 maja 2022

Przystąpienie do inwestycji remontu drogi w Szczytnikach nad Kaczawą

Wójt Gminy Kunice informuje, że w dniu 10/05/2022 Gmina zgłosiła chęć przystąpienia do inwestycji remontu drogi realizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Legnicy w ramach otrzymanego […]