Przystąpienie do inwestycji remontu drogi w Szczytnikach nad Kaczawą

Przystąpienie do inwestycji remontu drogi w Szczytnikach nad Kaczawą

Wójt Gminy Kunice informuje, że w dniu 10/05/2022 Gmina zgłosiła chęć przystąpienia do inwestycji remontu drogi realizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Legnicy w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość inwestycji, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego, wynosi 1.948.013,00 zł.

Kwota dofinansowania pozyskana przez Powiat Legnicki, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 974.006,50 zł .
W pozostałej części inwestycja finansowana będzie w równych częściach przez Starostwo Powiatowe w Legnicy oraz Gminę Kunice.

Planowany udział Gminy przewidziany jest na kwotę 524.008,25 zł.
Propozycja finansowania tej inwestycji zostanie przedstawiona do akceptacji Radzie Gminy na najbliższej sesji.

 

do pobrania: