Rozmowy Wójta z SZGZ KOWR w sprawie pozyskania terenów pod inwestycje

Rozmowy Wójta z SZGZ KOWR w sprawie pozyskania terenów pod inwestycje

W dniu 11 maja 2022r. Wójt Gminy Kunice spotkał się z Kierownikiem SZGZ KOWR w Legnicy Panem Andrzejem Wańkowicz.

Tematów do rozmowy było kilka. Jednym z  tematów była możliwość pozyskania terenu pod boisko sportowe Mewa Kunice, ponieważ w części jest ono zrealizowane na obszarze nieprzekazanym Gminie Kunice.

Ponadto omawiano możliwość pozyskania przez Gminę terenu pod działalność hotelarską, usługową zlokalizowaną w rejonie boiska sportowego.

Bardzo ważny temat, jaki został poruszony, to szanse na pozyskanie terenów, które mogłyby być w przyszłości zostać wykorzystane pod budowę kompleksu szkolno-sportowego w Gminie Kunice.

Wszystkie wyżej wymienione problemy zostały szczegółowo omówione a kolejne ustalenia będą publikowane w miarę postępu rozmów.