Bezpłatna komunikacja dla uczniów

Bezpłatna komunikacja dla uczniów

Informacja

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące korzystania przez uczniów z terenu Gminy Kunice z przejazdów bezpłatnych w komunikacji świadczonej przez  Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  Sp. z o.o. informujemy, że na podstawie Uchwały nr.  IV/57/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. uprawnionymi są uczniowie legnickich szkół : podstawowych, gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, trzyletnich szkół specjalistycznych przyspasabiających do pracy, ogólnokształcących szkół artystycznych oraz legnickich specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej określającej tożsamość i wiek osoby, nie dłużej niż do 21 roku życia.