Nie bądź obojętny, reaguj na wandalizm!

Nie bądź obojętny, reaguj na wandalizm!

Apel do mieszkańców – nie bądź obojętny, reaguj na wandalizm!

Często jesteśmy świadkami dewastacji infrastruktury gminnej. Wiele placów zabaw ulega zniszczeniom i kradzieżom wyposażenia, a przecież powstają by służyć nam wszystkim. Apelujemy do mieszkańców o uwagę i reagowanie w przypadku niepokojących zachowań.
 
Bardzo ważni okazują się w takim przypadku świadkowie zdarzenia, osoby znajdujące się w pobliżu, sąsiedzi i przechodnie. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem: Nie bądźmy obojętni wobec aktów wandalizmu. Informujmy Policję o tego typu zdarzeniach. Lampy, przystanki czy ławki to nasze wspólne dobro, o które musimy wszyscy dbać. Chuligani nie mogą bezkarnie niszczyć inwestycji i starań o ładne otoczenie. W związku z licznymi dewastacjami małej architektury oraz wyposażenia placów zabaw, Wójt Gminy Kunice apeluje, by mieszkańcy będący świadkami niszczenia gminnej infrastruktury, informowali o tym fakcie Policję (112) lub Urząd Gminy w Kunicach pod numerem telefonu: (76)8575322.
Z przykrością zauważamy, że spotykamy się z aktami wandalizmu w naszej Gminie. Zniszczone wiaty przystankowe, pogięte i uszkodzone znaki, wywrócone kosze na śmieci, rozbite szkło na ścieżce rowerowej – to praktycznie gminna codzienność. W ostatnim czasie, wandale dopuścili się nawet kradzieży nowych ławek na ścieżce w Spalonej …..

Koszt naprawy, a często i niezbędnej wymiany, zniszczonych urządzeń lub mienia to blisko kilka tysięcy złotych. Gmina przeznaczając nieplanowane na taki cel środki finansowe, zmuszona jest zawsze zrezygnować z innych ważnych – z punktu widzenia dobra społecznego – przedsięwzięć

Poniżej zdjęcia jak wyglądały ławki w Spalonej oraz pusty plac po kradzieży.