Odbiór śmieci z pominiętych nieruchomości w zakresie odpadów zmieszanych poj. czarny

Odbiór śmieci z pominiętych nieruchomości w zakresie odpadów zmieszanych poj. czarny

Dzisiaj odbywa się odbiór śmieci z pominiętych nieruchomości w zakresie odpadów zmieszanych poj. czarny. Dotyczy to głównie m. Kunice.
Prosimy o zgłaszanie braków realizacji usługi tych właścicieli, którzy nie informowali UG o tym fakcie. Pozwoli to sprawniej realizować pominięte rejony.