Informacja – spis wyborców

Informacja – spis wyborców

Informacja – spis wyborców

Wójt Gminy Kunice informuje, że spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest udostępniony do wglądu  w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 16, w dniach od 6 do 20 maja 2019 roku, w godzinach pracy urzędu. Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie.
Wójt Gminy – Zdzisław Tersa

DO POBRANIA: