Brak odbioru popiołu

Brak odbioru popiołu

Z uwagi na brak odbioru POPIOŁU od miesiącach od  IV do IX prosimy o jego gromadzenie razem z odpadami zmieszanymi. Popiół można gromadzić w workach. Termin odbioru tak jak odpadów zmieszanych. Od października wraca selektywna zbiórka popiołu.