Uchwała II/10/2018 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019

Uchwała II/10/2018 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019

Uchwała II/10/2018 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019

UCHWAŁA NR II/10/18RADY GMINY KUNICE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.


DO POBRANIA: