Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice

Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice