SUSZA 2019 !

Uwaga Rolnicy !

istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych w związku z występowaniem długotrwałej suszy na terenie gminy Kunice.

Szacowane mogą być uprawy: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, trwałe użytki – zielone łąki i pastwiska.

Wnioski do pobrania:
– osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kunice,
– na stronie urzędu gminy Kunice 
– BIP,
– stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – link do storny :  https://www.duw.pl/…/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

 * pobrać należy Wniosek producenta rolnego wraz z 2 załącznikami o szacowanie szkód !

Wniosek do pobrania : 

  1. WNIOSEK PRODUCENTA ROLNEGO