Kościół filialny w Grzybianach pw. Św. Zofii

Kościół filialny w Grzybianach pw. Św. Zofii

Kościół filialny  w Grzybianach pw. Św. Zofii

Obecny kościół w Grzybianach został w zniesiony w XV wieku, a następnie przebudowywany w XVI i XVIII wieku. Jest to budowla z kamienia i cegły, orientowana, bez wydzielonego prezbiterium z czworoboczną, masywna wieżą od zachodu. Od południa znajduje
się dobudowana do nawy głównej kruchta i kaplica, zaś od strony północnej zakrystia. Nawa kościoła nakryta drewnianym stropem o renesansowych, profilowanych belkach: prezbiterium sklepieniem krzyżowym o ceglanych żebrach wspartych na kamiennych konsolach z rzeźbionymi przedstawieniami proroków i św. Katarzyny. We wnętrzu świątyni na uwagę zasługują: barokowy ołtarz główny z końca XVII wieku, drewniana renesansowa ambona z 1664 roku, prospekt organowy z pierwszej połowy  XIX wieku, a na ścianach malowidła z początku XVI wieku oraz kilka kamiennych nagrobków z XVIII i XIX wieku.

fot. Z.Klimczak